Adótörvény változások 2014 folytatás

II.

 

Az adóévben az önkéntes kölcsönös pénztárba a magánszemély tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt, e törvény szerint az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20%-át kitevő összeg átutalását kérheti az adóhatóságtól a pénztárnál vezetett számlájára. A magánszemély e jogcím és a többi jogcím alapján, együttesen legfeljebb 150 ezer forint átutalását kérheti.

 

Nyugdíj biztosítási szerződésre az adóévben befizetett összeg (ideértve a kifizetőnek nem minősülő más személy által fizetett, adómentes bevételnek minősülő vagy az összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles díjat is) 20%-a, de legfeljebb az adóévben 130 ezer forint átutalását kérheti a szerződő magánszemély az adóhatóságtól a biztosítónál vezetett számlájára az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része terhére. A kedvezmény a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításra befizetett összeg után nem lehet igénybe venni.

Kedvezményre jogosító nyugdíjbiztosítási szerződésnek Magyarországon vagy más EGT-államban letelepedett, biztosítóval 2013. december 31-e után kötött szerződés minősül.

A magánszemélynek az adóhatóság által átutalt összeget 20%-kal növelten kell visszafizetnie, ha a nyugdíjbiztosítás nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkül megszűnik, vagy a szerződés úgy módosul, hogy az a szerződésmódosítást követően az Szja törvény rendelkezései szerint már nem minősül nyugdíjbiztosításnak.

Ha a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. Ez egy összevont kedvezmény.

 

A magánszemély részére értékhatár nélkül juttatható adómentesen a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. Az utalványok vissza nem válthatóak, de lecserélhetőek.

Zártosztály?

Elakadtál? Javasolnál valamit? Írj azonnal: info@vvk.hu

Copyright 2013 © ZártOsztály | Minden jog fenntartva.
Scham Industries Duvinet