Adótörvény változások 2014

Társasági adó

 

 A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek részére a támogatási igazolásban szereplő összeg erejéig adókedvezmény vehető igénybe a támogatás (juttatás) adóévétől a támogatás (juttatás) évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóévig terjedő időszak adójából.

Feltéve, hogy a törvényben meghatározott ún. kiegészítő támogatás megfizetésére is sor került a juttatás adóévében. (előadó művészeti irodának)

 

Látvány csapatsport-támogatás az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefüggő költségeinek támogatására is nyújtható. A támogatási igazolásban szereplő összeg erejéig adókedvezmény vehető igénybe a támogatás (juttatás) adóévétől a támogatás (juttatás) évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóévig terjedő időszak adójából. Feltéve, hogy a törvényben meghatározott un. kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetésére is sor került a támogatás adóévében, valamint a kedvezmény igénybevételére jogosító egyéb feltételek is teljesülnek.(szakszövetségnek kell megfizetni)

 Kis- és középvállalkozások adókedvezményként 2013. december 31-én megkötött hitelszerződés alapján az adóévben megfizetett kamat 60%-a számolható el, figyelemmel az adókedvezmények korlátozására vonatkozó rendelkezésre.

Zártosztály?

Elakadtál? Javasolnál valamit? Írj azonnal: info@vvk.hu

Copyright 2013 © ZártOsztály | Minden jog fenntartva.
Scham Industries Duvinet